Szkolenia poprawiają wydajność pracy operatorów Szczegółowe wykorzystanie specyficznych funkcji programu

Poprawa jakości pracy operatorów 

Wdrożenie i bieżąca eksploatacja

W ramach wdrażania nowego oprogramowania w danej firmie, zapewniamy początkowe szkolenia w zakresie obsługi programów oraz poszczególnych modułów. Szkolenie ma na celu wprowadzenie pracownika i umożliwienie mu wykonywanie zadań związanych z obsługą oprogramowania. W dalszej kolejności nasza firma zapewnia opiekę powdrożeniową, która ma na celu uzupełnianie wiedzy pracowników oraz ewentualne korygowania złych nawyków powstałych podczas pierwszych prac z nowym oprogramowaniem.

Rozwój wiedzy własnej


Przeprowadzamy dodatkowe szkolenia, prezentacje tzw. webinaria. Webinar to nowoczesna forma szkolenia, e-learning, umożliwiająca transmisje audio-video w czasie rzeczywistym, dzięki czemu uczestnicy otrzymują pełnowartościowe dane. Lektor prowadzi szkolenie związane z konkretnym zagadnieniem, nawiązując do powstałych sytuacji, problemów oraz prezentuje szczegółowe możliwości ich rozwiązania.